Photography


A R T I S T  I N  P R O G R E S S

P R O J E C T S

THE WALKING TREASURES

 2019/2020

 

Voor mij is wandelen, bij voorkeur in de natuur, als een soort pelgrimstocht. De natuur is als een wijze leraar, met onverwachte impulsen en antwoorden. Onderweg vind ik mooie, kleine dingen, die de weg lijken verlichten. Dit project gaat over het belichten van deze vondsten, in te zoomen op hun schoonheid en hun toegekende betekenis, door ze in een andere context te plaatsen.

 

To me walking, preferably in nature, is like a pilgrimage. Nature is as a wise teacher, with unexpected impulses and answers. While walking I find beautiful little things, that seem to light up the way. This project is about highlighting these finds, to zoom into their beauty and  their ascribed meaning, by placing them into another context.

 

 CLOSE TO YOU: WOMEN & MEN

2019/2020

 

Hoe dicht kan ik komen bij iemand die ik niet of nauwelijks ken?

Close to you gaat over verbinding, contact en ons verlangen daarnaar. In dit project maak ik portretten van vrouwen en mannen die ik niet of nauwelijks ken, waarbij ik ontdek dat fotografie me in staat stelt iets wezenlijks van iemand te vangen, waardoor het contact zich verdiept. In de foto's zoek ik naar een tijdloos en integer beeld.

 

How close can I get to someone I don't really know?

Close to you is about connection and our longing for it. During this project I am making portraits of women and men I don't or hardly know, where I find that photography enables me to capture something real in another person, by which the connection deepens. In the photos I look for a timeless and honest image.

 

TAKE ME TO THE SEA

Vluchtelingen in woord en beeld/ Refugees in word and image

2018

 

Een project van Liesbeth van Well (film) en Marianna Geraci (fotografie en muziek) i.s.m. Stedelijk Museum Breda.

 

A project by Liesbeth van Well (film) and Marianna Geraci (photography and music) with Stedelijk Museum Breda, NL.

 

OTHER PROJECTS

 

 

INTERESTED/ GEINTERESSEERD?

 

Voor (portret) fotografie op locatie of een ander project kun je vrijblijvend contact opnemen via het contactformulier.