Photography


A R T I S T  I N  P R O G R E S S

P R O J E C T S

BACK TO THE WOODS/ ON SILENT WINGS

2020

Deze fotoserie gaat over puurheid en rauwe hoop, over onze oorspronkelijk intrinsieke kracht en het navigeren op je eigen wijsheid. Het is een uitdaging deze verbinding niet te verliezen en telkens weer op zoek te gaan naar wat je kwijt bent geraakt. Deze tijd vooral zet dit op scherp. Waar geloof je in? Waar verbind je je mee? Wie ben je? En waar kom je vandaan? Met model Amel.


TRANSITION

2020

Transitie lijkt het onderwerp van deze tijd. We hebben te maken met grote, mondiale gebeurtenissen en daardoor verschuivingen. Alles is altijd in beweging. Hoe het zich ontwikkelt weet niemand. Maar het is de natuur van de mens en het leven naar nieuwe wegen te zoeken om verder te groeien en verder te gaan.

Transitie is iets universeels en daardoor ook persoonlijks. Het komt in elk mensenleven voor, soms of regelmatig, heftig of geleidelijk, groot of klein.

Deze serie met model Zsa Zsa is ontstaan n.a.v. een open call van Fotofestival Schiedam. Dit is een selectie uit de serie.

 

Transition seems to be the subject of these times as we are facing big, global situations and changes. Everything is always in motion and no one knows how things will turn out. But it is the nature of life and humanity to always rise again and seek new ways of growing.

Transition is something universal and therefore personal. It is part of everyone's life; occasionally or regularly, fiercely or gradually, big or small.

This series with model Zsa Zsa was made for an open call of Fotofestival Schiedam, NL. This is a selection from this series.

 

INTERVIEWS WITH BUTTERFLIES

2020 IN PROGRESS

 

In deze oude foto's ben ik op zoek naar een persoonlijk en universeel beeld, voorbij de tijd en probeer ik een nieuw contact te leggen. Ik focus op een deel van de afbeelding en voeg er iets aan toe, iets waarvan ik denk dat van waarde is en het verhaal van dat moment in de tijd compleet maakt. Als een eerbetoon aan wat verborgen is, maar wel aanwezig, voelbaar, in ieder mens.

Voor deze serie maak ik gebruik van afbeeldingen uit het Stadsarchief Breda, met toestemming.

 

In these old photographs I am looking for  a personal and universal image, beyond time and try to make a new contact. I focus on a part of the picture and add something to it; something that I think might be of value and could tell a more complete story of that moment in time. Like a tribute to everything that lies hidden, but is alive and sensible in each one of us.

For these series I use images from Stadsarchief Breda, with permission.

 

THE WALKING TREASURES

 2019/2020

 

Voor mij is wandelen, bij voorkeur in de natuur, als een soort pelgrimstocht. De natuur is als een wijze leraar, met onverwachte impulsen en antwoorden. Onderweg vind ik mooie, kleine dingen, die de weg lijken verlichten. Dit project gaat over het belichten van deze vondsten, in te zoomen op hun schoonheid en hun toegekende betekenis, door ze in een andere context te plaatsen.

 

To me walking, preferably in nature, is like a pilgrimage. Nature is as a wise teacher, with unexpected impulses and answers. While walking I find beautiful little things, that seem to light up the way. This project is about highlighting these finds, to zoom into their beauty and  their ascribed meaning, by placing them into another context.

 

 CLOSE TO YOU: WOMEN & MEN

2019/2020

 

Hoe dicht kan ik komen bij iemand die ik niet of nauwelijks ken?

Close to you gaat over verbinding, contact en ons verlangen daarnaar. In dit project maak ik portretten van vrouwen en mannen die ik niet of nauwelijks ken, waarbij ik ontdek dat fotografie me in staat stelt iets wezenlijks van iemand te vangen, waardoor het contact zich verdiept. In de foto's zoek ik naar een tijdloos en integer beeld.

 

How close can I get to someone I don't really know?

Close to you is about connection and our longing for it. During this project I am making portraits of women and men I don't or hardly know, where I find that photography enables me to capture something real in another person, by which the connection deepens. In the photos I look for a timeless and honest image.

 

TAKE ME TO THE SEA

Vluchtelingen in woord en beeld/ Refugees in word and image

2018

 

Een project van Liesbeth van Well (film) en Marianna Geraci (fotografie en muziek) i.s.m. Stedelijk Museum Breda.

 

A project by Liesbeth van Well (film) and Marianna Geraci (photography and music) with Stedelijk Museum Breda, NL.

 

OTHER PROJECTS

 

 

INTERESTED/ GEINTERESSEERD?

 

Voor (portret) fotografie op locatie of een ander project kun je vrijblijvend contact opnemen via het contactformulier.