art projects

In de kunstprojecten die ik ontwikkel ligt mijn voornamelijke focus op de verbinding en groei, gezamenlijk en individueel, die het werken met kunst teweeg kan brengen.

 

Kunst kan nieuwe deuren openen, tussen mensen, tussen bevolkingsgroepen, in jezelf. Het is hét medium om elkaar werkelijk te ontmoeten, zonder labels, tot het punt van verbinding en de ruimte waar iets wezenlijks en nieuws kan ontstaan.