kunstavontuur & projecten

Kunstavontuur verzorgt regelmatig workshops en projecten waarin de Visual Thinking Strategies (VTS) methode wordt toegepast om te komen tot nieuwe creatieve invalshoeken, persoonlijke verbinding met kunst, teambuilding en verdieping van kennis.

 

Deze (VTS) projecten en workshops worden ook in samenwerking gegeven met andere partijen, zoals Vluchtelingenwerk en Taalwinkel.

 

Zo verzorgt Kunstavontuur sinds 2016 taallessen voor anderstaligen met de VTS-methode voor Vluchtelingenwerk Breda.

 

Ook biedt Kunstavontuur Visual Thinking Strategies lessen aan voor het primair en voortgezet onderwijs in Breda.